Bendri projektai

Bendradarbiauju su vyriausybinėmis ir nevyriausybinėmis organizacijomis, vykdant socialinius projektus, skirtus psichologinei gerovei bei psichologinių paslaugų prieinamumo didinimui.