Grupinė terapija

Grupinė terapija šiuo metu pripažįstama, kaip vienas iš efektyviausių būdų, norintiems giliau pažinti ir suvokti save, išmokti tvarkytis su gyvenimo iššūkiais, emociniais sunkumais ir pradėti lengviau bendrauti

Kviečiu prisijungti, norinčius:

 • turėti saugią geranorišką aplinką, kurioje galima kalbėtis ir suvokti, kas vyksta mano gyvenime bei vidiniame pasaulyje
 • mokytis tvarkytis su gyvenimo iššūkiais, stresu, nerimu, depresinėmis nuotaikomis ir kitomis sunkiomis emocijomis ar išgyvenimais
 • spręsti bendravimo ir santykų problemas
 • rasti motyvaciją keistis ir pradėti tai, ko iki šiol nedrįsote
 • atrasti savo stiprybes, įsiklausyti į savo poreikius ir jais remtis
 • didinti pasitikėjimą savimi ir auginti savivertę
 • gauti besąlygišką palaikymą ir psichoemocinę paramą

Grupę vesiu aš, psichoterapeutė Danguolė Krupovnickienė, Geštalto kryptis (Europos serifikatas EAGT), sertifikuota Mindfulness, atida grįsto Streso valdymo ir Kognityvinės elgesio terapijos trenerė (Neuromedicinos institutas), Europos Geštalto psichoterapijos ir Mindfulness asociacijų narė, mokymų lektorė.

Remsiuosi Geštalto terapija, Mindfulness, dėmesingu įsisąmoninimu grįstu streso valdymu, Kognityvine elgesio terapija, vaidmenų, rašymo terapija.

Kas gali dalyvauti ir dalyvavimo sąlygos

Grupėje gali dalyvauti asmenys nuo 18 m. Grupėje iki 10 dalyvių, grupė uždara, po pirmojo užsiėmimo nauji dalyviai nebus priimami.

Susitikimų laikas: nuo 18 iki 20 val.

10 kassavaitinių užsiėmimų antradieniais, pradedant vasario 7 d. Visos datos: vasario 7, 14, 21, 28, kovo 7, 14, 21, 28, balandžio 4, 11 dienomis

Vieta: Mindaugo 21, Vilnius

Kaina 300 eur., galima mokėti per du kartus - pusę sumos registruojantis, kitą - po ketvirtojo užsiėmimo. Prieš tvirtinant registraciją, su kiekvienu būsimu dalyviu susisieksiu asmeniškai, susipažinsime ir pasikalbėsime. Šio susitikimo kaina jau įskaičiuota

Grupinė terapija - kas tai?

Grupinė psichoterapija - tai efektyvus ir greitesnis, nei individuali terapija, būdas spręsti psichoemocines problemas, gyvenimiškus ir santykiuose su kitais bei pačiu savimi kylančius sunkumus, neleidžiančius gerai jaustis. Gyvenime patiriami sunkumai atsikartoja grupės narių santykiuose, todėl dėl joje sukuriamų unikalių sąlygų keistis, terapinė grupė dar kartais vadinama gydančia bendryste.

Kaip tai nutinka?

Pirmiausia - kai bendraujant su grupės dalyviais suvokiu savo sunkumų pasireiškimą, galiu iš karto tyrinėti šį savo reagavimo ir elgesio būdą, aiškinantis, kur dar gyvenime aš aš tai patiriu, suvokti, kaip jis atsirado ir įsitvirtino manyje, kokią naudą iš to gaunu ir ką prarandu ir svarbiausia - atrasti, ko iš tikrųjų šioje situacijoje noriu.

Toliau - čia pat galiu mokytis pamatyti ir prisitaikyti daugiau ir labiau man tinkamų būdų reaguoti tokiose situacijose, gauti grupės dalyvių atgalinį ryšį ir įžvalgų apie jų patirtis tokiose situacijose.

Ir trečia - labai svarbu, kad čia pat, dabar, saugiai galiu išbandyti naujus būdus reaguoti ir pasitikrinti, kaip jaučiuosi, pasielgęs kitaip. Naujų patirčių įsisąmoninimas tampa galimybe naujus elgesio modelius po truputį pernešti į gyvenimą už grupės ribų.

Kas dar svarbu?

Terapinėje grupėje laikomasi pagrindinių principų, kurių dėka sukuriama saugi ir palaikanti atmosfera.

Kokie gi tie principai?

Konfidencialumo, nevertinimo ir nekritikavimo, palaikymo, savo įžvalgų, jausmų ir išgyvenimų išsakymo, atvirumo. Šioje erdvėje galima saugiai būti, atpažinti savo problemas, mokytis priimti save ir išgirsti kitus, būti geranoriškesniu sau ir kitiems, išbandyti naujus elgesio modelius, kitaip kurti santykius, atviriau reikšti savo jausmus, išsakyti savo nuomonę, apginti savo ribas, auginti savivertę ir pasitikėjimą savimi. Šiame gydančios bendrystės kelyje su jumis bus psichoterapeutė, padedanti grupei ir asmeniškai kiekvienam dalyviui. 

Registracija į grupinę terapiją

Pagrindinius grupinės terapijos principus, kurie padėjo klientams, aprašė garsus amerikiečių psichoterapeutas Irwin D. Yalom knygoje "Grupinės psichoterapijos teorija ir praktika". Šie duomenys buvo surinkti apklausus pačius grupių dalyvius.

Kas buvo atrasta?

 • Grupė suteikia viltį. Kadangi grupėje yra skirtingų žmonių, turinčių skirtingas patirtis, dalyviai išgirsta, kaip su panašia problema galima susitvarkyti. Tai suteikia vilties.
 • Grupė parodo problemos universalumą. Labai dažnai, susidūrus su vienokia ar kitokia problema, atrodo, kad tu toks vienintelis, tačiau tai dažniausiai netiesa. Grupė suteikia galimybę, pamatyti, kad ir kiti žmonės sprendžia panašias problemas. Šis suvokimas suteikia palengvėjimo jausmą.
 • Grupėje galima dalintis informacija. Grupės dalyviai turi galimybę dalintis savo žiniomis ir visiems aktualia informacija.
 • Grupė skatina geranoriškumą ir atjautą. Grupės dalyviai naudodami savo stiprybes gali padėti vieni kitiems ir taip ugdo pasitikėjimą savimi ir savigarbą.
 • Grupė, tai maža mikrovisata. Grupėje nevyksta nieko, kas šiaip neįvyksta žmogaus gyvenime. Čia atsikartoja vaikystės patirtys, bendravimo su kitais žmonėmis ir pasauliu modeliai, išryškėja dalyvių požiūris į save ir kitus. Grupės dalyviai gali saugiai tyrinėti šiuos dalykus ir juos keisti labiau adaptyviais, sveikesniais.
 • Grupėje galima vystyti socializacijos metodus. Kadangi grupėje palaikoma saugi atmosfera, čia yra puiki terpė mokytis naujų elgesio būdų. Grupės dalyviai vieni kitiems suteikia palaikymą ir pagalbą, tai leidžia eksperimentuoti be baimės pralaimėti.
 • Grupėje galima mokytis iš kitų. Grupės dalyviai turi galimybę mokytis vieni iš kitų, modeliuoti patinkantį kitų dalyvių ar psichoterapeuto elgesį.
 • Grupė sudaro sąlygas tarpasmeniniam mokymuisi. Bendraudami su kitais grupės dalyviais, gaudami grįžtamąjį ryšį iš jų ir psichoterapeuto, nariai gali daug geriau suprasti ir suvokti save.
 • Grupė suteikia priklausymo jausmą. Grupėje siekiama tų pačių tikslų, o tai suteikia dalyviams priklausymo ir priėmimo jausmą. Šis jausmas neabejotinai labai svarbus kiekvienam žmogui.
 • Grupėje patiriamas katarsis. Savo patirties dalijimasis su kitais žmonėmis gali padėti sumažinti gėdos, kaltės jausmus, mažinti stresą.
 • Grupė ugdo atsakomybę. Ji siūlo paramą ir gaires. Dirbdami grupėje dalyviai supranta savo atsakomybę - už savo veiksmus, pasirinkimus ir gyvenimą.

Kaip vyksta grupinės psichoterapijos sesija?

 • Grupę, dažniausiai, veda vienas arba keli psichoterapeutai. Dalyvių skaičius priklauso nuo grupės tikslo, taikomo terapinio metodo ir panašiai, bet įprastai būna 8 - 14 dalyviai.
 • Sesijoje dalyvauja tik grupės dalyviai ir psichoterapeutai. Pirmųjų sesijų metu yra susitariama dėl taisyklių. Taisyklės yra svarbi efektyvaus darbo dalis, o viena pagrindinių psichoterapeuto užduočių užtikrinti šių taisyklių laikymąsi.
 • Dalyviai dažniausiai susirenka kartą per savaitę, tačiau priklausomai nuo grupės tikslų, naudojamų metodų ir t. t. sesijos gali vykti ir kitokiais intervalais.
 • Optimaliausia grupės sesijos trukmė yra 1,5 val. Tačiau, vėlgi, priklausomai nuo grupės tikslų, metodų ir t. t. trukmė gali būti ilgesnė ar trumpesnė.
 • Dažniausiai grupės dalyviai susėda ratu, kad kiekvienas dalyvis galėtų gerai matyti kitus dalyvius. Nuo to, kokie yra grupės tikslai, priklauso, kaip vyks terapinis procesas ir kokie metodai bus pasitelkti. Kartais dalyviai tiesiog dalijasi, kalba, pasakoja ir neatlieka jokių fizinių užduočių, o kartais, dalyviai juda sesijos metu, atlieka užduotis ir t.t.

Parengta pagal www.neuromedicina.lt 

Grupinė psichoterapija - tai efektyvus ir greitesnis, nei individuali terapija, būdas spręsti psichoemocines problemas, gyvenimiškus ir santykiuose su kitais bei pačiu savimi kylančius sunkumus, neleidžiančius gerai jaustis. Gyvenime patiriami sunkumai atsikartoja grupės narių santykiuose, todėl dėl joje sukuriamų unikalių sąlygų keistis, terapinė...