Atsižvelgiant į poreikius, vedu valandos ir ilgesnės trukmės seminarus/paskaitas/teorinius-praktinius užsiėmimus įvairiomis temomis, susijusiomis su psichologija, saviugda, emociniu intelektu ir psichologine sveikata:

emocijų atpažinimas ir valdymas; streso ir kitų negatyvių išgyvenimų įtaka sveikatai, jų valdymas; pasitikėjimas savimi ir savivertė; bendravimas viešai: elgesys, kalba; psichologinis atsparumas; santykiai: sąmoningas bendravimas, kaip reaguoti į kritiką ir ją priimti,  pagrindinės mąstymo klaidos, apsunkinančios bendravimą ir tikslų įgyvendinimą; Mindfulness (dėmesingo įsisąmoninimo) nauda, kūrybiškumo ugdymas. lyderystė…

Seminarai parengti, remiantis Geštalto psichoterapijos, Kognityvinės elgesio terapijos ir Mindfulness (dėmesingo įsisąmoninimo) psichologija.