Siūlome bendradarbiauti, organizuojant švietėjiškus renginius sveikatos prevencijos srityje, įgyvendinant sveikatingumo skatinimo bei socialinės atsakomybės projektus, dovanojant darbuotojams ar visuomenei Įsisąmoninimu grįstas (Mindfulness) streso valdymo ir elgesio terapijos praktinių mokymų programas. Taip pat dėkojame remiantiems ar dar tik svarstantiems paremti VšĮ konsultacijų ir mokymo centro „ESU“ vykdomą švietėjišką psichinės ir fizinės sveikatos gerinimo, savipagalbos programų rengimo ir įgyvendinimo veiklą, skiriant iki 2% gyventojų pajamų mokesčio.

Įstaigos  kodas 304480820. Tai galite padaryti lengviausiu ir patogiausiu būdu, ją skiriant internetu. Užtruksite vos kelias minutes pildydami specialią formą bei sekdami šiais pagrindiniais žingsniais: 1. Prisijunkite prie Elektroninės deklaravimo sistemos (EDS).
2. Viršutiniame horizontaliajame EDS meniu pasirinkite „EDS funkcijos“, tuomet dešiniajame vertikaliame meniu – „Paramos skyrimas“.
3. Pasirinkite formą pildymui FR0512 v.3  puslapio apačioje.
4. Formoje didžiosiomis raidėmis užpildykite asmeninius duomenis bei šiuos laukelius:

  • Mokestinis laikotarpis – 2017
  • 6S Mokesčio dalį skiriu vienetams, turintiems teisę gauti paramą – ✔
  • E1 Gavėjo tipas – 2 (paramos gavėjas)
  • E2 Gavėjo identifikacinis numeris (kodas) – 304480820
  • E3 Mokesčio dalies paskirtis – Konsultacijų ir mokymo centras “Esu”
  • E4 Mokesčio dalies dydis (procentais) – galima iki 2,00
  • E5 Mokesčio dalį skiriu iki mokestinio laikotarpio – vėliausiai iki 2021 m. (pildoma tik norint paramą skirti ilgiau kaip 1 metus)
  • Patikrinkite klaidas. Jei jų nėra – spauskite viršuje “Pateikti deklaraciją”. Esame dėkingi už Jūsų suteiktą paramą.