Pavadinimas “ESU” išreiškia mūsų įsitikinimų esmę – atėjome į šį pasaulį pažinti tikrąjį savąjį AŠ ir jį stiprinti per įvairiausius santykius su žmonėmis, įvykius ir gyvenimo situacijas bei aplinkybes, išmokstant prisiimti atsakomybę už savo gyvenimą ir įgyvendinti savo siekius. Gyventi taip, kad galėtume pasakyti – ESU. ESU ČIA IR DABAR: su savimi, kolegomis, šeima ar kaimynais… ESU IR GYVENU SAVO GYVENIMĄ.

Danguolė Krupovnickienė: individualios konsultacijos, mokymų ir seminarų, mindfulness (dėmesingo įsisąmoninimo), saviugdos ir terapinių grupių vedimas. Geštalto psichoterapijos konsultantė, Įsisąmoninimu grįstos psichologijos (Mindfulness) sertifikuota mokytoja- instruktorė, asociacijos narė, socialinių mokslų magistrėrežisierė. Domėjimosi sritys: praktinė psichologija, meditacijos, psichodrama,  kūrybinis rašymas, psichologinis švietimas, darna su gamta.

Mano darbo pagrindas – padėti žmogui kuo greičiau išspręsti šiuo metu jį kankinančias problemas ir padėti atrasti savyje galimybes pačiam susitvarkyti su ateityje galinčiais kilti panašiais sunkumais. Neprimetu savo požiūrio, o siekiu padėti įsisąmoninti esamą situaciją ir rasti geriausią esamoje situacijoje sprendimą. Tikiu, kad kiekvienas žmogus turi ne vieną galimybę laimingam, jo supratimu, gyvenimui, tik kartais reikia padėti atrasti jas ar išsiugdyti kai kuriuos pagalbos sau psichologinius įrankius (gebėjimus). Mano esminės nuostatos, dirbant ir bendraujant su žmonėmis – pagarba, pasitikėjimas, tolerancija ir konfidencialumas. Kiekvieną žmogų priimu tokį, koks jis yra – be vertinimų, išankstinių nuostatų, kritiškumo, nesiekdama jo auklėti ar mokyti. Esu toks pat žmogus, kaip ir tas, kuris kreipiasi į mane. Manau, kad psichologinėje terapijoje – ar tai būtų individuali, ar grupinė – labai svarbi yra konsultuojančiojo patirtis, asmenybės branda ir sugebėjimas išlaikyti lygiavertį dialoge dalyvaujančių asmenų santykį. Tai yra pagrindiniai Geštalto psichoterapijos principai, kuriais vadovaujuosi savo darbe. Taip pat naudoju mindfulness praktikas bei “vaidmenų terapiją” ir kitas priemones, padedančias greičiau atsiverti ir rasti tinkamiausius  sprendimus.

Pati gyvenime mačiau ir patyriau visko: ir aukštumų, ir trauminių išgyvenimų. Krizinėse situacijose ieškau naujų galimybių gyventi, pasikliaudama savimi ir mokydamasi oriai priimti pagalbą iš šalies. Šiandien tai tapo vertinga  patirtimi, kurios dėka galiu užtikrintai sakyti, kad galiu pasiūlyti trumpiausią kelią gyvenimui darnoje su savimi ir kitais. Tikėjau ir iki šiol tikiu noro keistis ir prisiimti atsakomybę už savo gyvenimą galia. Kartais tam reikalingi žmonės, parodantys trumpiausią kelią. Eime kartu…

Studijuoju žmogų, o įgytas žinias taikau sutrikusių organizmo funkcijų atstatymui ir problemų šalinimui

Vytautas Krupovnickas – sveikatos specialistas (kūno funkcijų atstatymas, visceralinė terapija, masažai) ir seminarų vedėjas, Visceralinės chiropraktikos terapeutų ir Lietuvos įsisąmoninimu grįstos psichologijos asociacijų narys, sertifikuotas Įsisąmoninimu grįstos streso valdymo programos (Mindfulness) mokytojas – instruktorius, praktinių mokymų vedėjas.

Domėjimosi sritys:  kūno psichoterapija, meditacijos, žmogaus, kaip visumos, tyrinėjimas, sveika gyvensena. „Studijuoju žmogų, o įgytas žinias taikau sutrikusių organizmo funkcijų atstatymui ir problemų šalinimui“

Daugiau: https://www.vytautaskrupovnickas.lt/apie-mane/