Mes dirbame žmogaus kūno, proto ir jausmų pažinimo, jų išraiškos bei galimybių vystymo ir ugdymo  srityje. Šis susijungimas – tai natūrali tąsa to, ką mes darėme atskirai, nes esame įsitikinę, jog  būtinas visuminis požiūris į žmogų – kūno, proto ir jausmų problemas reikia spręsti kartu.

Pavadinimas „ESU“ išreiškia mūsų įsitikinimų esmę – atėjome į šį pasaulį pažinti tikrąjį savąjį AŠ ir jį stiprinti per įvairiausius santykius su mums siunčiamais žmonėmis, įvykius ir įvairias gyvenimo situacijas bei aplinkybes, kad išmoktume prisiimti atsakomybę už savo gyvenimą ir įgyvendinti savo siekius. Kad, galų gale, galėtume pasakyti – ESU. ESU ČIA IR DABAR: su savimi, kolegomis, šeima ar kaimynais… ESU IR LAIMINGAS GYVENU SAVO GYVENIMĄ.

Danguolė Krupovnickienė: Geštalto psichoterapijos konsultantė, Įsisąmoninimu grįstos psichologijos asociacijos narė, Kognityvine ir elgesio terapija grįstos streso valdymo programos (Mindfulness) dalyvė, komunikacijos ir įvaizdžio specialistė, režisierė. Domėjimosi sritys: praktinė psichologija, grupiniai patyriminiai užsiėmimai, meditacijos, psichodrama, psichologinio švietimo veikla. Patirtis – 15 metų.

Mano darbo pagrindas – padėti žmogui kuo greičiau išspręsti šiuo metu jį kankinančias problemas ir išmokyti atrasti savyje galimybes pačiam susitvarkyti su ateityje galinčiais kilti panašiais sunkumais, o, esant reikalui, pasinaudoti pagalba iš šalies. Neprimetu savo požiūrio, o siekiu padėti žmogui priimti sprendimą, kuris jam atrodys geriausias esamoje situacijoje. Mano esminės nuostatos, dirbant ir bendraujant su žmonėmis –  pagarba, pasitikėjimas ir konfidencialumas. Kiekvieną žmogų priimu tokį, koks jis yra – be vertinimų, išankstinių nuostatų, kritiškumo, nesiekdama jo auklėti ar mokyti.  Tai ir yra pagrindiniai Geštalto psichoterapijos principai, kuriais aš vadovaujuosi.  Tikiu, kad kiekvienas žmogus savyje turi daugybę galimybių laimingam gyvenimui, tik kartais reikia padėti jam atrasti juos ir išmokti jais remtis.

Pati gyvenime mačiau ir patyriau visko – aukštumų, kritimų ir trauminių išgyvenimų. Nepalūžau, nes kaskart ieškojau naujų galimybių gyventi, pasikliaudama savimi ir mokydamasi oriai priimti pagalbą iš šalies. Šiandien tai tapo vertinga  patirtimi, kurios dėka galiu užtikrintai sakyti, kad mano siūlomas kelias – tai trumpiausias kelias efektyviems pokyčiams į gyvenimo pilnatvę darnoje su savimi ir kitais. Tikėjau ir iki šiol tikiu noro keistis ir prisiimti atsakomybę už savo gyvenimą galia. Kartais tam reikalingi žmonės, parodantys trumpiausią kelią. Eime kartu…

Studijuoju žmogų, o įgytas žinias taikau sutrikusių organizmo funkcijų atstatymui ir problemų šalinimui  

Vytautas Krupovnickas – sveikatos specialistas (kūno funkcijų atstatymas, visceralinė terapija, masažai) ir seminarų vedėjas, Visceralinės chiropraktikos terapeutų ir Lietuvos įsisąmoninimu grįstos psichologijos asociacijų narys, Kognityvine ir elgesio terapija grįstos streso valdymo programos (Mindfulness) dalyvis.

Domėjimosi sritys:  kūno psichoterapija, meditacijos, žmogaus, kaip visumos, tyrinėjimas, sveika gyvensena. Patirtis – 17 metų. „Studijuoju žmogų, o įgytas žinias taikau sutrikusių organizmo funkcijų atstatymui ir problemų šalinimui“